Besplatna dostava za porudžbine preko 4.500 dinara.

Politika privatnosti

Opšte

Ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Obaveštenje“) koje donosi Ivatex doo, Ivanjica, Milinka Kušića 75, MB 07373244 (dalje: „Ivatex“ ili „mi“) i koje prikuplja i dalje obrađuje podatake u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL). Svrha ovog Obaveštenja je da informiše posetioce naše stranice o procedurama koje se tiču prikupljanja i obrade podataka o ličnosti i sa opštim terminima i uslovima upotrebe naše stranice www.garinello.com.
Ovo Obaveštenje obrađuje pitanje zaštite Vaših ličnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste se registrovali na naš webshop (www.garinello.com), ako ste izvršili kupovinu putem našeg webshopa, ako ste se prijavili na naš newsletter, ako ste član  loyalty programa, ako ste naš poslovni partner ili ako ste zainteresovani za rad kod nas (dalje: „Vi“).

Ova verzija primjenjuje se od dana 30. Januara 2020. godine.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi postupanja ili zaštite Vaših ličnih podataka, obratite nam se na adresu support@garinello.com.

Ako ste se registrovali na naš webshop:
Obrađujemo sledeće lične podatke koje ste nam dali prilikom registracije i kupovine na našem webshopu (www.garinello.com):
Vaše identifikacione podatke:
Ime, prezime;
Vaše kontakt podatke:
Kontakt adresa za dostavu i naplatu (ulica i kućni broj, mesto, poštanski broj, država);
Telefon, E-mail adresa;
Dodatni podaci neophodni za reklamaciju proizvoda:
Datum narudžbine, šifra narudžbine, način plaćanja, naziv artikla, datum reklamacije, razlog reklamacije, opis reklamacije;
Ostali podaci:
Pol, broj loyalty kartice (ako je imate).

Ako ste izvršili kupovinu putem našeg webshopa:
Obrađujemo sledeće lične podatke koje ste nam dali prilikom kupovine na našem webshopu (www.garinello.com):
Vaše identifikacione podatke:
Ime, prezime;
Vaše kontakt podatke:
Kontakt adresa za dostavu i naplatu (ulica i kućni broj, mesto, poštanski broj, država);
Telefon, Email adresa;
Dodatni podaci neophodni za reklamaciju proizvoda:
Datum narudžbine, šifra narudžbine, način plaćanja, naziv artikla, datum reklamacije, razlog reklamacije, opis reklamacije;
Ostali podaci:
Broj loyality kartice (ako je imate).

Ako ste se prijavili na naš newsletter:
Obrađujemo sledeće lične podatke koje ste nam dali prilikom prijave za primanje newslettera na našim internet stranicama, odnosno sledeće podatke:
Vaša e-adresa.

Ako ste član loyalty  programa:
Obrađujemo sledeće lične podatke koje ste nam dali prilikom popunjavanja obrasca za pristup loyalty programu:
Vaše identifikacione podatke:
Ime, prezime;
Vaše kontakt podatke za dostavu kartice:
Kontakt adresa (ulica i kućni broj, mesto, poštanski broj, država);
Telefon, Email adresa
broj Vaše loyalty  kartice za potrebe loyalty programa.

Ako ste naš sadašnji ili potencijalni poslovni partner:
Obrađujemo lične podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sledeće podatke:
Vaše identifikacione podatke (ako ste fizičko lice):
Ime, prezime, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposleni ili slično);
Vaše kontakt podatke:
Ime i prezime osobe za kontakt;
Broj telefona, Email adresa.

Ako ste zainteresovani za rad kod nas:
Obrađujemo Vaše lične podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas, odnosno sledeće podatke:
Vaše osnovne podatke:
Ime, prezime, datum i mesto rođenja;
Vaše kontakt podatke:
Broj mobilnog i/ili telefona;
Email adresa;
Dodatne podatke:
Ostale podatke koje ste naveli u svojoj biografiji;

U koju svrhu obrađujemo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:
– Kako bi smo Vam omogućili korišćenje naše usluge (kupovinu putem internet prodavnice www.garinello.com). U tom slučaju osnova za obradu Vaših ličnih podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o uslugama;
– Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
– Kako bismo zaštitili svoje legitimne (opravdane) interese (na primer kada je to neophodno za sprovođenje sigurnosnih mera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes;
– Kako bismo Vam slali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes, zbog Vašeg zahteva za primanjem newsletter-a;
– Kako bismo Vam omogućili ostvarivanje pogodnosti namenjeno svim novim primaocima newsletter servisa. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes, kako bismo Vam omogućili pogodnost koju smo Vam obećali;
– Kako bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema Vama i preduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. radi izdavanja faktura, isporuka robe itd.) ili prethodnih radnji (npr. slanje ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtev pre sklapanja ugovora;
– Kako bismo preduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih radnika (npr. radi odabira kandidata za razgovor za posao ili  radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes;
– Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes;
– Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na konkurs za određeno radno mesto dali svoju saglasnost da Vaše podatke prikupimo u svoju evidenciju te Vas kontaktiramo i za druga radna mesta. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je Vaša saglasnost;

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?

Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom i kao takve ih štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljom praksom.

Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u dole opisanim situacijama:
– Treći pružaoci usluga koji nam pružaju usluge potrebne za naše operativno poslovanje kao npr. računovodstvene, IT, poštanske i kurirske usluge, oglašavanje, prevodioci itd. U tom slučaju oni Vaše lične podatke obrađuju isključivo u skladu sa našim uputstvima;
– Treće osobe kojima šaljemo Vaše lične podatke kako bismo Vam omogućili pogodnost koju ostvarujete prijavom na naš newsletter servis;
– Treće osobe kojima šaljemo Vaše lične podatke kako bismo ispunili neku svoju obvezu (na primer revizori) ili ostvarili svoj opravdani interes (na primer sertifikacija). U tom slučaju oni Vaše lične podatke obrađuju u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima;
– Nadležni organi kod sprovođenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše lične podatke obrađuju u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima.

Prenose li se moji lični podaci u treće zemlje?

Ako ste se prijavili na naš newsletter, Vaše lične podatke prenosimo u treće zemlje. Servis koji koristimo u svrhu slanja newslettera, MailChimp odnosno The Rocket Science Group LLC, iznosi lične podatke u Sjedinjene Američke Države (SAD). Navedeno društvo je prošlo postupak sertifikacije predviđen ugovorom između EU – SAD („Štit privatnosti“). Više o Pravilima privatnosti MailChimp-a možete pročitati na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Kako štitimo Vaše lične podatke?

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće:
Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
Korišćenje sigurnih metoda prilikom razmene Vaših ličnih podataka radi sprečavanja neovlašćenog pristupa;
Primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa serverima koji sadrže lične podatke;

Koliko vremena čuvamo Vaše lične podatke?
Za podatke gde postoji zakonom definisan rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo u tom periodu i  brišemo ih u dodatnom periodu od godine dana.

Vaše lične podatke, koje ste nam dali kao registrovani korisnik našeg webshopa, obrađujemo dok se ne odjavite kao naš korisnik. Po odjavi prestaje uobičajena obrada Vaših podataka te iste brišemo u roku od 5 godina od Vaše poslednje kupovine.

Vaše lične podatke, koje ste nam dali kao kupac na našem webshopu, čuvamo 5 godina od Vaše poslednje kupovine. Nakon isteka navedenog roka, Vaše podatke brišemo u nama najkraćem mogućem roku.

Ukoliko ste ispunili zahtev za reklamaciju, Vaše podatke, kao i sam zahtev, čuvamo najmanje dve godine od dana prijema reklamacije kako bi udovoljili našoj zakonskoj obvezi zaštite potrošača. Nakon isteka navedenog roka, Vaše lične podatke, kao i sam zahtev, brišemo u roku od mesec dana.

Vaše kontakt podatke za slanje newslettera čuvamo sve dok se ne odjavite s našeg servisa. U slučaju odjave, Vaše podatke brišemo u nama najkraćem mogućem roku.

Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definisani zakonski rok čuvanja, podatke čuvamo sve vreme važenja ugovora koji imamo sklopljen s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 4 godina od prestanka ugovora (period zastarevanja od 3 godine, uvećan za 1 godinu za brisanje).

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni (opravdani) interes i brišemo ih u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu saglasnost. U slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem roku. Ako je saglasnost data na određeni period, onda nakon isteka tog perioda Vaše podatke brišemo u najkraćem, nama mogućem roku.

Vaša prava
U slučaju da se odlučite da koristite jedno ili više od svojih dole navedenih prava, Ivatex doo ima pravo da proveri Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših ličnih podataka.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (na primer, ako je od Vašeg prošlog zahteva prošlo manje od 6 meseci) ili prekomerno (na primer, tražite sve Vaše lične podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših ličnih podataka, imamo pravo od Vas tražiti da podmirite naše troškove pre sprovođenja takve radnje.

Pristup Vašim ličnim podacima
Imate pravo da od nas tražite potvrdu da li obrađujujemo Vaše lične podatke, kao i pristup Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtev pošaljete na support@garinello.com i kao Naslov poruke navedete „Zahtev u vezi ZZPL“. Po prijemu poruke, poslaćemo Vam potvrdu urednog prijema Vašeg zahteva.

Ispravka netačnih ličnih podataka
Imate pravo da zatražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite Vaše lične podatke. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtev pošaljete na support@garinello.com i kao Naslov poruke navedete „Zahtev u vezi ZZPL“. Po prijemu poruke, poslaćemo Vam potvrdu urednog prijema Vašeg zahteva.

Prenosivost ličnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtev pošaljete na support@garinello.com i kao Naslov poruke navedete „Zahtev u vezi ZZPL“. Po prijemu poruke, poslaćemo Vam potvrdu urednog prijema Vašeg zahteva.

Prigovor protiv obrade ili postupanja sa Vašim ličnim podacima
Imate pravo da prigovorite na obradu Vaših ličnih podataka kao i na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtev pošaljete na support@garinello.com i kao Naslov poruke navedete „Prigovor u vezi ZZPL“. Po prijemu poruke, poslaćemo Vam potvrdu urednog prijema Vašeg zahteva.

Kontakt podaci ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti:
ime i prezime: Sanja Aleksić
email: support@garinello.com,
telefon: +381 (0) 32 664 044
radno vreme: svakog radnog dana od 10.00 do 15.00h

Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs), vezano uz obradu i zaštitu Vaših ličnih podataka.

Designed & developed by: