Besplatna dostava za porudžbine preko 4.500 dinara.

Uslovi korišćenja

Internet prezentacija www.garinello.com može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje, a prema Uslovima kupovine koji su niže navedeni.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove korišćenja usluge online kupovine pre korišćenja internet stranica www.garinello.com u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korišćenjem internet prezentacije www.garinello.com zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Opštim uslovima korišćenja te kako ste sa istima saglasni. Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima nemojte koristiti ovu internet prezentaciju u svrhu kupovine proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

OPŠTE ODREDBE

Svi podaci na Internet prezentaciji www.garinello.com prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj nameri.

Prodavac ovim Opštim uslovima utvrđuje odnose između Posetioca stranica, Kupaca i Prodavca, a u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvaliteta proizvoda, reklamacije, povraćaja i dostave, zaštite ličnih podataka i druga pitanja vezana za korišćenje Internet prezentacije www.garinello.com i online kupovine.

Prodavac ove Opšte uslove stavlja na raspolaganje Korisnicima i upućuje ih da se obavezno detaljno upoznaju sa istim pre korišćenja Internet stranica www.garinello.com u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupovini proizvoda putem online kupovine ili posećivanjem ove internet prezentacije zbog dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uslovima i da su sa istima saglasni. Ukoliko Korisnici nisu saglasni s ovim Uslovima kupovine, Prodavac ih upućuje da ne koriste internet stranice www.garinello.com u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Pojmovi
U Opštim uslovima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sledeće značenje:

Prodavac: Društvo sa ograničenom odgovornošću Ivatex doo, Milinka Kušića 75, 32250 Ivanjica, Srbija, matični broj: 07373244; PIB: 100930829; tekući račun: 160-0000000444694-35, otvoren kod Banca Intesa a.d. Beograd; telefon: 032/ 664-044; Email: info@garinello.com

Kupac: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije registruje svoje lične podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na internet stranicama www.garinello.com;

Posetilac internet stranica: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na www.garinello.com, bez registracije, slobodno razgleda istaknutu ponudu proizvoda;

Korisnici: Kupci i Posetioci stranica zajedno;

Korisnički podaci: celina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim delovima Stranice kojom se može pristupiti Proizvodima;

Korišćenje www.garinello.com: pristup internet prezentaciji www.garinello.com radi dobijanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;

Internet prezentacija (website): skup povezanih web stranica

www.garinello.com: Internet prezentacija u vlasništvu Prodavca;

Web stranice (web page): dokument prilagođen za pregled kroz internet pretraživače napravljen u različitim formatima i sadrži tekst, slike i druge multimedijske datoteke;

Online kupovina: ostvarivanje kupovine proizvoda putem www.garinello.com;

Maloprodajna cena je cena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u dinarima sa pripadajućim PDV-om;

Prihvaćena ponuda: ponuda po kojoj je izvršena uplata;

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.garinello.com, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;

Sadržaj uključuje :
•    sve informacije sa web stranica kojima se može pristupiti na bilo koji način
•    sadržaj svakog e-maila koji Prodavac šalje Korisnicima
•    informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavca u određenom razdoblju
•    informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primenjuje treća strana sa kojom Prodavac ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju
•    podaci o Prodavcu

Usluga: usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim delovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isklučivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;

Transakcija: uplata ili povraćaj iznosa uplate nakon što je Prodavac prodao proizvod/uslugu Korisniku, korišćenjem usluga posrednika pri kartičarskom plaćanju kojeg Prodavac prihvata, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavca bez obzira na način isporuke.

Značenje izraza navedenih u ovim Opštim uslovima: reči u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije

Pristup Internet prezentaciji
Pristupom Internet prezentaciji www.garinello.com i njenim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje da poštuje ove Opšte uslove i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Opštih uslova.

Ugovor o kupoprodaji
Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavca zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavac primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvata ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavac zaprimi narudžbinu Proizvoda od strane Kupca.

Online kupovina u Republici Srbiji
Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Srbije što podrazumeva dostavu kupljenih Proizvoda isključivo na istom području.

Prihvatanje Opštih uslova
Ovi Opšti uslovi sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o trgovini (dalje u tekstu: ZT); Zakonom o elektronskoj trgovini (dalje u tekstu: ZET); Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (dalje u tekstu: ZZPL) i Zakonom o obligacionim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) i zajedno sa podacima objavljenim na Internet prezentaciji www.garinello.com predstavljaju predugovorno obaveštenje u smislu člana 27. ZZP. Korišćenjem www.garinello.com smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Opštim uslovima i da iste prihvata. Prodavac otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posetilac stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opšte uslove.

OGRANIČENJA KORIŠĆENJA I ODGOVORNOSTI

Obveze korisnika prilikom korišćenja
Korisnik se obvezuje da neće:
•    Koristiti web stranice Prodavca na bilo koji način koji je protivan propisima.
•    Unositi na web stranice Prodavca ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni propisima, menjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama Prodavca.

Dokumenti, podaci i informacije
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smeju se reprodukovat i distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavca ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavca ili bilo kojoj trećoj strani.

Korišćenjem web stranica Korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korišćenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledaju za lične svrhe.

Prodavac izričito zadržava i ne prenosi na Korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korišćenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Opštim uslovima i kako je to eventualno dozvoljeno uputstvu na samim web stranicama Prodavca.

Korisnik nema pravo skidati, umnožavati, menjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, menjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge web stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za lične svrhe za kućnu upotrebu.

Korisnici www.garinello.com mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje isključivo na mesta koja dozvoli Prodavac, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i preteće prirode, te nisu u svrhu diskreditovanja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualne svojine treće osobe ili slične prirode. Prodavac zadržava pravo (ali ne i obvezu) da proverava sve postavljene sadržaje te izbriše sadržaje koji ne odgovaraju gore navedenim pravilima.

Postavljanjem sadržaja, teksta, fotografija, videa ili bilo kojiih drugih materijala na www.garinello.com Kupci daju Prodavcu neekskluzivno, trajno, neopozivo i potpuno pravo korištenja, reprodukcije, izmena i prilagođavanja, izdanja, prevoda, kreiranja izvedenih sadržaja te prikazivanja i distribucije takvih sadržaja širom sveta putem svih medija bez obveze plaćanja naknade. Korisnici ujedno daju Prodavcu i njegovim partnerima pravo korištenja imena i/ili znaka koje su naveli sa sadržajima.

Postavljanjem sadržaja bilo kojeg tipa ili oblika na www.garinello.com Korisnici potvrđuju i garantuju da:
•    su vlasnici sadržaja kojeg postavljaju ili da na isti ili bilo koji drugi način imaju prava za korištenje;
•    su sadržaji istiniti;
•    korišćenje sadržaja kojeg postavljaju ne povređuje ova pravila te neće naneti štetu trećim osobama;
•    će nadoknaditi štetu za čiju se naknadu zahtevi postave prema Prodavcu, a zbog eventualne štete koja bi nastala sadržajima Korisnika.
Prodavac zadržava pravo (ali ne i obvezu) da proverava i/ili briše sve postavljene sadržaje. Prodavac ne preuzima nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost za bilo koji sadržaj koji postavljaju Korisnici ili bilo koja treća strana. Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, Korisnik će imati pravo da skida (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za ličnu upotrebu, te da će u odnosu na takav sadržaj u celosti poštovati odredbe ovih Opštih uslova.

Fotografije proizvoda prikazane na www.garinello.com su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računaru, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavac ne garantuje potpunu istovetnost boja isporučenih proizvoda sa bojama kako ih Kupci vide na ekranu svog monitora.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim tim ne radi o osnovi za povraćaj ili reklamaciju proizvoda.

Fotografije, tekstovi i ostali materijali ne smeju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publikovati, kopirati, distribuirati, prenositi trećim stranama, menjati i/ili oštećivati, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označavaju autorsko pravo Prodavca nad sadržajem kao ni učestvovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Prodavca.

Sadržaj, onako kako je definisan u Pojmovima (uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizovane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranicama) isključivo je vlasništvo Prodavca i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava intelektualne svojine i njegova neovlašćena upotreba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualne svojine. Prodavac zadržava sva autorska prava stečena na direktan ili indirektan način (licencama za korišćenje i/ili objavljivanje) za korišćenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu zakonskih propisa u Republici Srbiji. Sav softver koji se koristi na www.garinello.com vlasništvo je Prodavca ili dobavljača softverskih rešenja i takođe je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Nije dozvoljeno korišćenje stranica www.garinello.com ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Prodavca (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izričite pisane dozvole Prodavca. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Prodavca bez izričite pisane dozvole Prodavca.

Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na www.garinello.com, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlašćena osoba Prodavca. Prodavac takođe ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobijene putem www.garinello.com. Kupci preuzimaju celokupnu odgovornost za procenu kvaliteta, tačnosti, korisnosti ili sveobuhvatnosti bilo koje informacije, ocene, stava, mišljenja, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.garinello.com.

Odricanje od odgovornosti
Korišćenje
Prodavac se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korišćenje web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja web stranica.
Uređaji
Prodavac se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.garinello.com i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korišćenja www.garinello.com ukoliko je ista nastala usled nezakonitih radnji trećih osoba, računarskih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavac.

Izmena Opštih uslova
Prodavac je ovlašćen bez prethodnog obaveštenja, menjati sadržaj ovih Opštih uslova, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj na www.garinello.com, pod uslovom javne objave na www.garinello.com Internet prezentaciji, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posete predmetne Internet prezentacije pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo kakve odgovornosti.
Troškovi korišćenja
Usluge koje Prodavac pruža u okviru usluge Online kupovine na www.garinello.com ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računarsku opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavac nije odgovoran za troškove telefona, internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internet veze prilikom korišćenja usluge Online kupovine.
Punoletnost
Kupac može biti samo punoletna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloletnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a delimično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.
Tačnost ličnih podataka
Prilikom korišćenja www.garinello.com web stranica, Korisnici su dužni da daju tačne, važeće i potpune lične podatke, naročito prilikom ispunjavanja obrasca za registraciju. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavca da uskrati takvom Korisniku pristup ili uskrati ostvarenje svih ili dela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.
Prijave povrede zaštite i prava
Prodavac poštuje prava intelektualne svojine i druga prava trećih osoba. Ako verujete da je Vaše delo kopirano ili su na bilo koji drugi način povređena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavestite.

ONLINE KUPOVINA

Registracija
Prilikom prve narudžbine Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrovati se na Internet stranici www.garinello.com. Korisnik Internet stranica www.garinello.com dužan je da se registruje  radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unese potrebne lične podatke. Prilikom ispunjavanja obrasca za registraciju Kupac je dužan da da tačne, važeće i potpune lične podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:
•    da u celosti prihvata ove Opšte uslove
•    potpunost, tačnost, istinitost i ažurnost ličnih podataka
•    da daje Prodavcu izričitu saglasnost da može u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrađivati date lične podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obaveštavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavca i sprečavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički nalog kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno saopštavanje podataka o registraciji ili korisničkom nalogu trećim licima. Korisnik je obvezan da čuva podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom nalogu. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog naloga.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautorizovanom korišćenju svog korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavestio Prodavca.
Informisanje Korisnika
Prodavac se obvezuje da će  Internet stranice www.garinello.com redovno održavati i davati Posetiocima i Kupcima nedvosmislene, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opšte uslove potvrđuje da je u primerenom roku pre sklapanja kupoprodajnog ugovora obavešten o glavnim obeležijima robe ili usluge, nazivu i sedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, adresi i mestu poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj ceni robe ili usluge troška prevoza, dostave, uslovima plaćanja, uslovima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga kao i načinima rešavanja pritužbi, uslovima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, garancijama koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid Ugovora sklopljenog na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana za raskid Ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid
Ugovora, troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cena vrede kao i ovim Opštim uslovima.
Predugovorno obaveštenje
U skladu sa članom 27. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavac će Kupca na jasan i razumljiv način obavestiti o:

1. svom nazivu, adresi na kojoj posluje, kontakt telefonu i elektornskoj pošti na koju Kupac može da izjavi reklamaciju;
2. uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od Ugovora u skladu sa članom 28. ZZP.
3. maloprodajnoj ceni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cena bude izračunata unapred, o načinu izračunavanja te cene, ako je primenljivo, ostalim troškovima prevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unapred;
4. obavezi da plati Prodavcu razumne troškove u skladu sa članom 35. stav 3. ZZP, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora nakon što je podneo zahtev u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 29. ZZP.;
5. kada pravo na odustanak od Ugovora nije predviđeno u skladu sa članom 37. ZZP, o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od Ugovora;
6. postojanju svog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga kupac može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku Prodavca;
7. dužnosti Kupca da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od Ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe;
8. trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje Ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;
9. minimalnom trajanju ugovornih obaveza Kupca u skladu sa Ugovorom, ukoliko postoji;
10. postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje Kupac na zahtev Prodavca treba da plati ili dostavi;
11. mogućnosti pristupa vansudskim mehanizmima za rešavanje sporova koje Prodavac unapred prihvata i načinima pristupa.

Sva gore navedena obaveštenja, tj. ona koje su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Opštim uslovima.

Odricanje od odgovornosti Prodavca
Prodavac nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kog problema koji je nastao zbog neispravnih ili netačnih podataka Kupaca. Prodavac nije odgovoran zbog nastalih oštećenja, ukoliko je Kupac zaboravio svoju lozinku ili će ista postati poznat trećem licu. Prodavac svaku registraciju posmatra kao jedno fizičko lice. Promena podataka je moguća nakon prijave, na Ličnoj stranici, gde možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbinama. Prodavac nije odgovoran zbog oštećenja i neispravnosti nastalih promenama registrovanih podataka.
Proces online kupovine
Registracija
Na početnoj stranici www.garinello.com u desnom gornjem uglu potrebno je kliknuti na „Moj profil“, a zatim na „Registruj se“. U polje „Registracija “ Korisnik upisuje tražene podatke označene zvezdicom i odabira opciju „Registruj se “. Za svaku sledeću prijavu u gornjem desnom uglu početne stranice www.garinello.com Korisnik koristi opciju „Prijava“ i zatim pod „e-mail“ i „lozinka“ upisuje svoje korisničke podatke. Svi podaci o korisničkom računu nalaze se na ikoni „Moj profil“ u gornjem desnom uglu početne stranice www.garinello.com.
Registraciju je moguće izvršiti i prilikom pregleda proizvoda. Ubacivanjem proizvoda u “Korpu” i daljim klikom na link “pogledaj korpu”, Korisniku se daje mogućnost registracije kao novi Korisnik. Ukoliko je Korisnik već registrovan, unosi svoje korisničko ime/e-mail i lozinku.
Kod registracije ili prijave postojećeg Korisnika, koristi se dvostepena autentifikacija kako bi se povećala bezbednost Korisnika. To znači da je prilikom prve Registracije potrebno verifikovati nalog i uneti Kod koji se dobija na e-mail adresu ili samo Kod kod već registrovanih Korisnika.

Kupovina
Nakon registracije ili prijavljivanja Korisnik pristupa traženju željenih proizvoda i/ili usluga na stranicama Prodavca. Nakon odabira željenog proizvoda, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na : naziv, opis, cenu sa uključenim PDV-om, cenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon detaljnog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavac naveo sve detalje o istom, odabira opciju „Dodaj u korpu“.

Korpa
Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik bira opciju „Korpa“ u gornjem desnom uglu stranice www.garinello.com. Korisniku se u tom trenutku prikazuje celokupan sadržaj korpe. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbinu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge ili korigovati njihovu količinu.

Dostava
U ovom koraku Korisnik unosi podatke za dostavu. Podaci označeni zvezdicom su obavezni. Prodavac dostavu vrši isključivo na području Republike Srbije putem kurirskih službi sa kojima ima sklopljen ugovor. Nakon unošenja svih potrebnih podataka, Korisnik bira opciju „Način plaćanja “.

Plaćanje
Opis postoji u „Načini plaćanja“

Konačni pregled
Nakon što se Korisnik detaljnom proverom uveri da su svi uneti podaci tačni, bira opciju „Poruči“. Ukoliko je narudžbina uspešno zaprimljena od strane Prodavca, Kupcu će biti prikazana poruka „Status – poručeno“. Na e-mail adresu Korisnika Prodavac dostavlja e-mail s detaljima o narudžbini.  Ukoliko je došlo do greške prilikom elektronskog procesiranja narudžbine, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžbina nažalost nije uspela“. U navedenom slučaju narudžbina se ne smatra izvršenom.
Nemogućnost isporuke
Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da isporuči neki od naručenih proizvoda, kontaktiraće kupca telefonski ili putem elektronske pošte, i obavestiti ga o navedenom. Kupac ima mogućnost da otkaže naručeni proizvod ili zatražiti zamenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biće isporučeni Kupcu.

CENE PROIZVODA

Cene
Prodavac se obvezuje da jasno, vidljivo i čitko istakne iznos maloprodajne cene u skladu sa  članom 6. Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane cene proizvoda i cene dostave su maloprodajne, izražene su u dinarima sa pripadajućim PDV-om. U cene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude vrede isključivo u trenutku narudžbine i/ili plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave.
Kontrola cena
Proces upisivanja cene na web stranice za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, ali bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavac unapred izvinjava svojim Kupcima jer će  biti prisiljen da ih obavesti o nastaloj situaciji, pogrešnoj ceni za određeni proizvod, kao i nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbini kupca.
Izmene cena
Prodavac je ovlašćen da menja cene bez prethodnog obaveštenja.
Rasprodaje i akcijske prodaje
Prodavac je ovlašćen u svakom trenutku ponudi rasprodaju, dnevnu ili nedeljnu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.
Količina proizvoda po akcijskim uslovima
Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude vrede isključivo u trenutku narudžbine. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati samo ograničena količina proizvoda.
Izjava o konverziji – Conversion statement
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena  platna kartica Kupca biće izražen u lokalnoj valuti Kupca kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Prodavcu u trenutku transakcije ne može biti poznat.
Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na web stranicama www.garinello.com.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

Odabir načina plaćanja
Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu koji sam izabere tokom ispunjavanja narudžbine. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti :
•    plaćanjem po prijemu pošiljke (pouzećem)
•    jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
•    plaćanjem preko računa (uplatnicom)

Detaljnija uputstva o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći ovde:
Plaćanje po prijemu pošiljke (pouzećem)
Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac je dužan da plati pošiljku tek prilikom preuzimanja. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan da izmiri kurirskoj službi prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje kurirskoj službi moguće je samo novcem u gotovini. U slučaju da Kupac nije u mogućnosti da primi pošiljku na definisanoj adresi u trenutku dostave, kurirska služba ostavlja obaveštenje o prispeću pošiljke. Troškovi dostave su uračunati u cenu nezavisno o vrsti i količini naručenih proizvoda .
Plaćanje karticama
Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavac snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U slučaju neuspešne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korišćenjem E-commerce usluge banke.

Usluge kartičarskog plaćanja za Prodavca sprovodi Banca Intesa ad Beograd. E-commerce usluga Banca Intesa ima implementiranu 3D Secure tehnologiju (MasterCard SecureCode i Verified by VISA), koja podrazumeva dodatne metode autentifikacije Kupca, korisnika platne kartice. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prodavac ne beleži niti  čuva transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavac za naplatu putem platnih kartica koristi usluge treće strane, koja enkripcijom štiti podatke Korisnika i Korisnik će prilikom plaćanja biti preusmeren na web stranicu Banca Intesa ad Beograd.

Prodavac ne preuzima odgovornost za eventualne direktne ili indirektne štete koje Kupci mogu pretrpeti zbog privremene, delimične ili potpune nedostupnosti e-commerce usluge Banca Intesa ad Beograd.

Izvršenje plaćanja
Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe ili u trenutku prijema autorizacije od strane izdavaoca kartice ili kada Prodavac obavesti kupca da uplata putem uplatnice (virmanski) registrovana na računu Prodavca.
Račun
Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa).

DOSTAVA

Dostava u Srbiji i ostale zemlje
Putem www.garinello.com moguće je izvršiti kupovinu proizvoda isključivo na teritoriji Republike Srbije što podrazumeva i dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Korišćenjem www.garinello.com Prodavac smatra da je korisnik upoznat sa Opštim uslovima kupovine kao i da iste prihvata. Prodavac otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizići iz razloga što Korisnik www.garinello.com nije pročitao Opšte uslove kupovine.
Izvršavanje dostave
Dostavu radi Prodavac angažovanjem kurirske službe. Dostava se radi na prag kućne adrese.
Isporuka kupcu
Svaku pošiljku primalac overava i potpisuje dostavnicu po prijemu pošiljke. U skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, overom dostavne liste od strane primalaca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prevozilac oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljalac će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.
Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do sprata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.
Slanje i isporuka pošiljki vrši se radnim danima. Subotom, nedeljom i državnim praznicima slanje i isporuka se ne vrše.

Cena dostave
Dostava za sve narudžbine od 4.500,00 dinara i više je besplatna za sve načine dostave. Cena dostave za sve narudžbine do 4.499,99 dinara iznosi 250,00 dinara ukoliko dostava stiže na odabranu adresu. Cenovnik dostave ne primjenjuje se za vreme akcija i promocija koje mogu imati drugačije uslove dostave.
Cena dostave je uvek zasebno prikazana i ispisana na računu ukoliko se radi o visini iznosa narudžbine koju Prodavac garantuje na svojim stranicama tj. Prodavac naplaćuje Kupcu uslugu dostave Proizvoda u skladu sa  objavljenom informacijom na web stranicama. U cenu dostave uključeno je pakovanje proizvoda.
Pregled prilikom preuzimanja
Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan da pregleda isporučeni proizvod, to jest:
•    da proveri postoje li eventualno vidljiva spoljna oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i da ih odmah reklamira radniku kurirske službe i odbije preuzimanje proizvoda na kojima su vidljiva oštećenja.
•    da obavezno otvori pošiljku pred dostavljačem i uporedi dostavljene proizvode sa dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah reklamira dostavljaču.
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora i povraćaj novca, zamenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cene.
Pogrešno isporučen proizvod
U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog koji je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povraćaj novca u iznosu plaćene cene Proizvoda, cene dostave i naknadu troškova povraćaja Proizvoda i dužan je da vrati pogrešno dostavljen Proizvod.
Prijem pošiljke
Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobija sve isprave koje prate Proizvod, račun i potvrdu o prijemu pošiljke za koju je obvezan da potpiše, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da je Proizvod preuzet bez spoljnih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima sa računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave u skladu sa zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah da reklamira radniku kurirske službe jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavac neće uvažiti.
Međutim, kad Ugovor predviđa plaćanje uz predaju odgovarajuće isprave, kupac nema pravo da odbije isplatu cene zbog toga što nije imao mogućnosti da pregleda dostavljene proizvode.

Odbijanje preuzimanja
Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije da preuzme proizvod bez valjanog razloga, Prodavac zadržava pravo da zahteva nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.
Praćenje pošiljke
Kurirska služba putem elektronske usluge omogućuje praćenje puta pošiljke. Usluga praćenja puta pošiljke omogućuje primaocu pošiljke da u svakom trenutku dobije informaciju o tome gde se nalazi pošiljka i šta se sa njom događa.

ZAMENA VELIČINE I ZAMENA ARTIKLA ZA DRUGI

Ukoliko ste nakon prijema paketa probali Proizvod i utvrdili da Vam veličina ne odgovara ili želite da zamenite artikal za drugi, molimo Vas da postupite po dole opisanim procedurama.

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:

  • Broj Vašeg računa-otpremnice
  • Šifru artikla i veličinu koju želite da zamenite
  • Šifru artikla i veličinu za koju želite da zamenite

Tražene podatke možete dostaviti na email adresu: reklamacije@garinello.com

Nakon toga, Prodavac će proveriti dostupnost zahtevane veličine, odnosno artikla a potom dobijate instrukcije na Vašu email adresu gde će Vam biti objašnjen čitav proces zamene veličine za odgovarajuću, odnosno zamena artikla za drugi.

Poručeni Proizvod, bez prethodnog slanja obaveštenja na email adresu reklamacije@garinello.com ne možete samoinicijativno menjati za drugu veličinu ili artikal u nekom od maloprodajnih objekata Garinello ili slati na adrese koje su navedene na računu-otpremnici.

Rok zamene
Rok za zamenu veličine artikla ili zamene za drugi je 14 dana od dana prijema pošiljke.
Troškovi zamene
Direktne troškove zamene robe snosi Kupac, izuzev u slučajevima kada Kupac od Prodavca dobije neispravan ili pogrešan proizvod.
Napomena
Kupac je dužan da Prodavcu vrati kompletan Proizvod, u stanju u kojem je dostavljen i sa svim pripadajućim delovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha da ukaže kako Proizvod nije korišćen ili oštećen ne sme biti uklonjena ili oštećena.

RASKID UGOVORA I POVRAĆAJ KUPLJENOG PROIZVODA

Raskid ugovora o kupoprodaji
Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, da raskine Ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja proizvoda od strane Kupca. Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavestiti Prodavca o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora pre isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom na email adresu: reklamacije@garinello.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektronske pošte. Navedenu nedvosmislenu izjavu o odluci o jednostranom raskidu Ugovora Kupac može poslati koristeći primer Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je sastavni deo pošiljke.

Ako Kupac u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ostvari pravo na odustanak od Ugovora, smatraće se da Ugovor nikada nije bio ni zaključen. U ovom slučaju, Kupac i Prodavac su dužni da ispune određene obaveze:

Povraćaj novca
Kupac je saglasan sa prethodno navedenom cenom i uslovima isporuke, i prihvata da snosi troškove isporuke u slučaju povraćaja robe, što znači da će Kupcu, u slučaju povraćaja robe, biti vraćen plaćeni iznos za kupljenu robu, bez troškova isporuke robe.Prodavac mora bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kad je primio izjavu Kupca da raskida Ugovor, a nakon prijema proizvoda, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu plaćeni iznos za kupljenu robu, bez troškova isporuke robe. Prodavac nije u obvezi da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prevoza koji je različit od vrste standardnog prevoza koji je ponudio Prodavac. Prodavac mora izvršiti povraćaj novca po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Prodavac će izvršiti povraćaj plaćenog novca na dva načina: Za transakcije plaćene karticom, povraćaj naplaćenih sredstava vrši se storniranjem originalne transakcije. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Ivatex doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Za transakcije plaćene u gotovini i preko računa (virmanski), povraćaj naplaćenih sredstava izvršiće se na račun Kupca koji on predoči u zahtevu.
Preduslov jednostranog raskida Ugovora jeste da proizvod nije korišćen. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom, pri čemu se mora priložiti i originalni račun-otpremnica.

U slučaju tehničke neispravnosti baze podataka ili nenamernih grešaka u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.garinello.com, Prodavac zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor.

Izvršenje povraćaja proizvoda
Naručeni proizvodi upakovani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprečavanje loma (papir, stiropor, sunđer i/ili slično). Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povraćaj proizvoda po bilo kojoj osnovi, dužan Prodavcu da vrati kompletan proizvod, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakovanju (trgovačko pakovanje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim delovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha da ukaže kako proizvod nije korišćen ili oštećen ne sme biti uklonjena ili oštećena. Kupac je proizvode dužan da vrati o svom trošku na adresu Prodavca: Ivatex doo, Milinka Kušića 75, 32250 Ivanjica. Dostava zamenskog artikla takođe ide o trošku Kupca. Na Kupcu je izbor kurirske službe preko koje će poslati robu o svom trošku, i tom prilikom slanje robe je isključivo u odgovornosti kupca. U slučaju da se tom prilikom izgubi ili ošteti pošiljka, sve probleme Kupac sam rešava sa kurirskom službom, koju je izabrao.

Gubitak prava na raskid ugovora o kupoprodaji
Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim članom 37. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:
•    predmet Ugovora roba čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
•    Ugovor Prodavac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca kao i  uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako Ugovor bude u potpunosti ispunjen;
•    predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
•    ako je predmet Ugovora zapakovana roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otvorena nakon dostave

REKLAMACIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

Kvalitet proizvoda
Prodavac garantuje za kvalitet proizvoda koje garantuje proizvođač proizvoda.

Prigovori kupaca
U skladu sa članom 17. do 26. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavac omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavca: Ivatex doo, Milinka Kušića 75, 32250 Ivanjica, odnosno putem elektronske pošte na adresu elektronske pošte Prodavca reklamacije@garinello.com gde će Prodavac obavestiti Kupca o primljenom prigovoru. Na sve primedbe i prigovore Prodavac će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana primljenog prigovora.

Kako bi Prodavac potvrdio prijem pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba da navede tačne podatke za prijem istoga.

Reklamacija proizvoda
Kupac ima pravo da uputi reklamaciju Prodavcu zbog nesaobraznosti robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke robe u sledećim slučajevima:
•    ako ne odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako nema svojstva robe koju je Prodavac pokazao Kupcu kao uzorak ili model;
•    ako nema svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja;
•    ako nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
•    ako po kvalitetu i funkcionisanju ne odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika.

Odgovornost za nesaobraznost
Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe Ugovoru ako:
•    je postojala u času prelaska rizika na Kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
•    se pojavila posle prelaska rizika na Kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Kupca;
•    je Kupac mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna Ugovoru;
•    ako je nesaobraznost nastala zbog nepravilnog pakovanja.
Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako:
•    je u trenutku zaključenja Ugovora Kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna Ugovoru;
Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:
•    nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
•    je pre zaključenja Ugovora objavljena ispravka obećanja;
•    obećanje nije moglo uticati na odluku Kupca da zaključi Ugovor.

Otklanjanje nesaobraznosti
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana isporuke proizvoda, Kupac ima pravo da izabere da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da raskine Ugovor.
Ako se nesaobraznost pojavi po isteku roka od šest meseci od dana isporuke proizvoda, Kupac imat pravo da izaberete da li će Prodavac da otkloni nesaobraznost proizvoda opravkom (uz izričitu saglasnost Kupca) ili zamenom.
Kupac ne možete da raskine Ugovor ako je nesaobraznost proizvoda neznatna.
Sve troškove koji su neophodni da bi se proizvodi saobrazili ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Obaveštenje o prijemu i rešavanje reklamacija
Reklamacije na proizvode kupljene preko web stranice www.garinello.com Kupac može da izjavi elektronskim putem na email adresu: reklamacije@garinello.com, ili poštom na gore navedenu adresu Prodavca popunjavanjem obrasca za reklamaciju. Prilikom izjavljivanja reklamacije Kupac je dužan da dostavi robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda  (kopija računa, slip i sl.).
Prilikom dostavljanja robe Kupac nije dužan da dostavi ambalažu.
Po prijemu reklamacije Prodavac će izdati Kupcu pismenu potvrdu ili će ga elektronskim putem obavestiti da potvrđuje prijem reklamacije, odnosno saopštiće mu broj pod kojim je zavedena reklamacija Kupca u evidenciji primljenih reklamacija.
Najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem Podavac će odgovoriti Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li je reklamacija opravdana, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupa u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

Potrošač je u skladu sa čl.55.stav 10. Zakona o zaštiti potrošača, dužan da se izjasni na Odgovor prodavca na reklamaciju i to u roku od 3 (tri) dana počev od dana prijema Odgovora prodavca, dostavljanjem odgovora na e- mail adresu prodavca.

Ukoliko iz objektivnih razloga Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da obavesti Kupca o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navede rok u kojem će je rešiti, kao i da dobije saglasnost Kupca o istom.
Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

U skladu sa članom 55. i članom 151. Zakona o zaštiti potrošača (sl.glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016, 44/2018, 88/2021 – dr.zakon), obaveštavamo kupce da imaju mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ovavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zaštita-potrosaca.php.
Postupak pred telom može da pokrene POTROŠAČ predlogom samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor i ne nakon isteka roka od 1(jedne) godine od dana podnošenja reklamacije.

Kao PRODAVAC smo po Zakonu dužni da učestvujemo u postupku za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

Opravdanost povraćaja
Ukoliko je zahtev za povraćaj opravdan, Prodavac će, na osnovu zahteva za povraćaj ili zamenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtevu ili zameniti proizvod novim u razumnom roku od datuma prijema vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavac nedvosmisleno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili upotrebe, Prodavac nije dužan da izvrši povraćaj novca ili dostavi zamenski proizvod. Reklamirani proizvod biće vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvatanja zahteva za povraćajem ili zamenom.

Ukoliko je prilikom pakovanja naručenih proizvoda došlo do nenamerne greške i Kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, potrebno je navedeno da prijavi putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, Kupac vraća pogrešno isporučen proizvod na trošak Prodavca koji se obvezuje da isporuči naručeni proizvod ili izvršiti povraćaj novca (u skladu sa zahtevom Kupca) u roku od četrnaest (14) dana od prijema pogrešno isporučenog proizvoda.

RASPRODATI PROIZVODI

Nemogućnost isporuke – rasprodati proizvodi
U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavac neke od naručenih Proizvoda neće biti u mogućnosti da isporuči, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili delimično rasprodati. U slučaju rasprodatih Proizvoda, Kupac će o tome biti obavešten pre isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom i u tom slučaju Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Čuvanje privatnosti ličnih podataka
Prodavac se obvezuje da čuva privatnost ličnih podataka svih registrovanih Korisnika www.garinello.com stranica, te će sa istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno drugim primenljivim propisima.

Pre pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih ličnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje ličnih podataka, smatraće se da je Korisnik pristao na uslove korišćenja ličnih podataka predviđene ovim Opštim uslovima, a na osnovu kojih se Prodavcu daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi lične podatke potrebne za korišćenje web stranica. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Kupcima/ Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge

Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka
Korisnik odabirom opcije „Saglasan sam sa uslovima korišćenja servisa“ prilikom registracije daje svoju saglasnost za prikupljanje, korišćenje, obradu i prenošenje svojih ličnih podataka potrebnih za korišćenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):
•    saglasnost da Prodavac može u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrađivati date lične podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obaveštavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informisanja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenje odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. Prodavac navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavca kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba;
•    potrebe što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavca koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
•    saglasnost da mu se Prodavac može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektronskom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obaveštavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
•    davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha
Prodavac će čuvati lične podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Opštim uslovima. Nakon isteka tog vremena lični podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnim na način koji osigurava da se zadrži sigurnost ličnih podataka.

Prodavac neće razotkriti lične podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavca kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Prodavac će osigurati da se lični podaci Korisnika drže na sigurnom mestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašćeno korišćenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmena ličnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlašćene osobe Prodavca.

Prodavac se obvezuje da Korisnicima omogući pristup njihovim ličnim podacima koje poseduje kako bi  osigurao da su lični podaci tačni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih ličnih podataka, Prodavac će takve podatke izmeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja ličnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama Prodavca.

Prilikom davanja ličnih podataka, Korisnici garantuju da su isti potpuni, istiniti, tačni i ažurni.
Zaštita ličnih podataka i dostupnost trećim licima
Lični podaci Korisnika štite se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Prodavac ih neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima. Potrebne lične podatke prosleđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbine Kupca, potrebe slanja newslettera ili za potrebe adresiranja štampanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo da zatraži ispravku, izmenu ili dopunu netačnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka i za sva pitanja u vezi zaštite ličnih podataka može se obratiti Prodavcu.

Prodavac ne beleži niti  pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavac za naplatu putem platnih kartica koristi usluge treće strane, kako je navedeno u delu Način plaćanja, koja enkripcijom štiti podatke Korisnika.
Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim licima
Prodavac garantuje da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim licima na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlašćenih službi izvršne vlasti Republike Srbije, za potrebe istražnih radnji na osnovu verodostojne sudske isprave, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavca te sprečavanja eventualnih zloupotreba.
Otklanjanje grešaka
Prodavac ne odgovara za slučajnu grešku ili grešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje odgovorne zaštite podataka Korisnika, ali garantuje da će greška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, što pre.
Prijava grešaka
Prodavac ne može garantovati da će podaci na web stranicama biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našim radnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Takođe ukoliko Prodavac dobrom namerom smatra da je pronađena greška opravdana, istu može izbrisati ili promeniti.
Cookie
Šta je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija pohranjena na lični uređaj u trenutku posete web stranici. Kolačići omogućuju jednostavnije korišćenje budući da čuvaju Vaše postavke za web stranice (jezik ili adresa)  i pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korišćenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu sačuvati i velik broj ličnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem uređaju. Aktivnosti čuvanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internet pretraživača odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahteva za čuvanje kolačića, brisanje sačuvanih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korišćenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće ?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate snimanje istih na vašem uređaju. Postavke kolačića mogu se konfigurisati i menjati u izabranom internet  pretraživaču. Kako biste videli postavke, odaberite pretraživač koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Operu, Safati i sl). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internet stranica.

Šta su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg ličnog uređaja u trenutku zatvaranja internet pretraživača u kojem ste posetili web stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice čuvaju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili sačuvani kolačići ostaju na Vašem ličnom uređaju i nakon zatvaranja internet pretraživača. Uz pomoć ovih kolačića web stranice čuvaju podatke kako bi Vam se olakšalo korišćenje. Na primer, web stranice koje zahtevaju unos korisničkog imena i lozinke sačuvaće  Vaš unos koji će se pojavljivati pri svakoj novoj poseti istim. Stalni kolačići ostaće zabeleženi na uređaju danima, mesecima ili godinama.

Šta su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze sa web stranice koju posećujete, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, web stranice čuvaju podatke koji će Vam olakšati korišćenje pri svakoj novoj poseti toj web stranici.

Šta su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaš uređaj dolaze s drugih web mesta koja se nalaze na web stranici koju posećujete. Reč je, na primer o pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja web stranica u svrhu oglašavanja.

Koristi li www.garinello.com kolačiće?

Da, ove web stranice koriste kolačiće kako bi Vam osigurale jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.garinello.com?

Privremene kolačiće (Session cookies) – reč je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internet pretraživača u kojem radite.
Stalne kolačiće (Persistent cookies) – reč je o kolačićima koji će ostati zapamćeni u Vašem internet pretraživaču dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju Vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko spoljnih servisa koji Vam čuvaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internet stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

Ova stranica omogućuje merenje posećenosti

Stranica koristi Google Analytics – servis za merenje posećenosti. Ukoliko želite da onemogućite snimanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

IZMENE OPŠTIH USLOVA I OSTALE ODREDBE

Pravo na izmene Opštih uslova
Prodavac zadržava pravo da izmeni ove Opšte uslove bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korišćenja www.garinello.com i posebno usluge Internet trgovine proveriti važeće Opšte uslove.
Važenje Opštih uslova
Za online kupovinu važeći su Opšti uslovi na snazi u trenutku narudžbine proizvoda.
Rešavanje sporova
Svi sporovi koji mogu nastati na osnovu ovih Opštih uslova rešavaće će se vansudskim sredstvima u skladu sa odredbama o potrošačkom sporu predviđenim Zakonom ili ugovaranjem nadležnosti Privrednog suda u Čačku.
Kopiranje
Dokumenti objavljeni na www.garinello.com smeju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu i uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Web stranice trećih lica
Stranice Prodavca www.garinello.com mogu sadržati dokumente, podatke, informacije i veze do web stranica trećih lica. Iste web stranice nisu u vlasništvu Prodavca, Prodavac nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim web stranicama pa se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na web stranicama kreiranim od strane trećih lica. Prodavac se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih lica, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opšti uslovi se u slučaju korišćenja predmetnih web stranica ne primenjuju u bilo koju svrhu. Poseta tim stranicama u celosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavac za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.

Preuzmite reklamacioni list

Designed & developed by: